ମାଆ (ଭାଗ-୩) - ପ୍ରୀତିପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି

ମାଆ (ଭାଗ-୩) - ପ୍ରୀତିପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି

କେ ଡାକଇ ମା' ତ ପୁଣି
କେ ଡାକଇ ମାମା,
କେ ଡାକଇ ବୋଉ ତ ପୁଣି
କେ ଡାକଇ ଆମ୍ମା।

ସମ୍ବୋଧନ କରିଲେ କରୁ
ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାରେ,
ସ୍ନେହ,ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ
ମିଳେ ସମାନରେ।

ଦୟା, କ୍ଷମା, ଆଦରେ ସେ
ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀମା,
ବଖାଣିଲେ କମ ପଡ଼ିବ
ମା'ର ମହିମା।

ବଳୀୟାନ ସେ ଯେ ଥାଏ
ମା'ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ,
ତା'ଛଡ଼ା ନ ଥିବ ପାଶେ
କେ ବିପଦର ବେଳେ

କଷ୍ଟ କରି ମାସ ମାସ
ଧରେ ସେ ଗର୍ଭରେ,
ଦୁନିଆ କୁ ଆଣଇ ସେ
ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ।

କାହା ପ୍ରେମେ ଥାଇପାରେ
ମାୟା ର ଛଳନା,
ମା' ଭଲପାଇବାରେ
ନ ଥାଏ କଳନା।

ସାରା ସଂସାରରେ କହି
ନୁହେଁ ମା'ସରି,
ମା'ସ୍ନେହ ଦେଖି ମଥା
ନୁଆଁଏ ବି ଅରି।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ପଦ
ତୁମ ଅଧିକାର,
ପୂଜ୍ୟା,ବନ୍ଦନୀୟା ମାତା
ଘେନ ନମସ୍କାର।

0 Comments