ମିଛ ସତ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମିଛ ସତ - ରାମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଗୀତା କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହିଁ ଅଧିକ ମିଛ କୁହାଯାଏ
କଚେରୀରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଇଯଲIସ ରେ
ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଲେ ସବୁ ମିଛ ସତ ହୁଏ
ଦୁଇ ପେଗ ପିଇଲା ପରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସେ
ନିଶ। ହିଁ ଆଜିର ମଣିଷଙ୍କୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ
ଅଧିକ ମିଛ କହୁଥିବା ପୁରୁଷ ଗର୍ବ ରେ କହିଥାଏ
ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମୋର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ
ଅଧିକ ମିଛ କହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧୁରତା ର ସହିତ କହିଥାଏ
ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ଥାଏ ।


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments