ଏ କଣ ହେଉଛି - ଫିରୋଜ କୁମାର ପଟେଲ

ଏ କଣ ହେଉଛି - ଫିରୋଜ କୁମାର ପଟେଲ

ତୁମେ କହୁଛ, ମୁଁ ବି କହୁଛି
ତଥାପି କଥା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା
ବାକି ରହି ଯାଉଛି...
ପୁରୁଣା ଚାଟ କୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା
ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋକୁ
ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବାରେ
ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି ..
କହୁନ..ଏ 'କଣ ହେଉଛି ?

ମୁଁ ଯାଣେ,
ବାସ୍ତବତା ରୁ ମୁଁ ନିଜେ ହଜୁଛି
କଳ୍ପନା ବର୍ଷା ରେ ଭିଜୁଛି
ଶହଶ୍ର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗୀ
ମୁକ୍ତ ଆକାଶେ ମୋର ମୁକ୍ତ ଉଡାଣରେ
ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !
ବୁଝି ହେଉନି ...
ଏ କଣ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି ।
କଣ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ
ତୁମେ କିଛି ଜାଣିଛ
ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଛି
ତଥାପି କେମିତି ଅଜାଣତେ
ଏତେ ସବୁ ଜାଣି ହେଇ ଯାଉଛି
ଆହାଃ.....
ଏ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦ୍ର ବିଭୁତ
ତୁମେ କହୁନ,,,
ଏ କଣ ହେଉଛି ?

0 Comments