OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ନିଜତ୍ଵ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ନିଜତ୍ଵ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରଙ୍ଗ କରା ମୁହଁକୁ
ନେଇଯାଇ ନ ଥାନ୍ତି କେହି ଘରକୁ
ରଙ୍ଗକୁ ମୁହଁରୁ ଦେଇ ଛଡାଇ
ଫେରି ଆସନ୍ତି ନିଜ ରୂପ ନେଇ
ନିଜର ନିଜତ୍ବ ହିଁ ସବୁକିଛି
ତା ଛଡI ଆଉ ଆମର ନାହିଁ କିଛି ।


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments