କ୍ଷମାକର ଅପ୍ରାଧ ମୋର - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

କ୍ଷମାକର ଅପ୍ରାଧ ମୋର - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

କ୍ଷମାନିଧୀ କ୍ଷମା ସାଗର
କ୍ଷମାକର ପ୍ରଭୁ ଅପ୍ରାଧ ମୋର ।।

କ୍ଷୟ ହୁଏ ଆୟୁ , କ୍ଷିତୀପତି ମହାବାହୁ
କ୍ଷୀଣ ବାୟୁ ଏବେ , ନିଃଶ୍ୱାସେ ପ୍ରଶ୍ବାସେ
କ୍ଷରିତ ହେଲାଣି ଆସି ମୋହର ।।

କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଜେମା , ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କଳାକାହ୍ନା
ଆକ୍ଷୀଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ , ତେଜୋମୟ ଚନ୍ଦ୍ର
କ୍ଷୋଭ ତେଜ ନାଥ ସାରଙ୍ଗଧର ।।

କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆନ , ହୁଅଇ ଏହି ଜୀବନ
ଖଳ ଖେଳେ ପ୍ରାଣ , ଦେଖ ହୀନିମାନ
କ୍ଷୋଭେ ଏହିମନ ହୁଏ ଅଧୀର ।।

କ୍ଷୁଦ୍ର ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ , ଡାକଇ ଆହେ ଈଶ୍ବର
କ୍ଷଣିକ ପାଇଁକି , ଢାଳି ଚକା ଆଖି
କ୍ଷଣେ ପାପ ପଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦ୍ଧାର କର ।।

0 Comments