OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଅମର ସୌଧ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ଅମର ସୌଧ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

କଥାଥିଲା ତୋଳିଦେବା ଗୋଟେ
ମମତାର ଅମର ସୌଧଟିଏ,
ମିଳିଲେନି କେହି କାରିଗର
ସାଜିଛି ନିଜେ କର୍ମକାରୀଟିଏ ।
ଦଳି ଦିଅ ପଛେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ
ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କୋମଳତା ମୋର,
ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ପଛେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ
ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ସୁଗନ୍ଧ ଶରୀର ।
ଶତ କ୍ଷତ ଉର୍ମି ଦେହେ ଭରି
ନିନାଦିତ ଆବେଗ ସୁଅରେ,
ଧାଉଡି଼ର ମୂଲ କିଏ ମାଗେ
ଲୀନ ହେଲେ ସାଗର ବୁକୁରେ ।
ଝୁମିଯାଏ ଲେଖନୀଟା ଧୀରେ
ଶୂନ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦେ ମତୁଆଲା ପାଦେ,
ଛାପିଦିଏ ଚିହ୍ନ ଅଲିଭା ସନ୍ଦେଶ
ସ୍ଥାଣୁତାରେ କମ୍ପନର ଶବ୍ଦେ ।
ଭରିଦେଇ ଭାବନା ରଙ୍ଗରେ
ଲୁଚିଯାଅ ଯେବେ ଚଉତୀର୍ଥେ,
ଅନାହୂତ ତାନମାନ ସୂରେ
ପାରେନାହିଁ ବୁଝି ସେ ଜୀବାର୍ଥେ ।
କି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ
ରଖି ହୃଦେ ପାହାଡ଼ର ଦୂରତ୍ବ?
ରଙ୍ଗଭୂମି ଲୋଡ଼ାନାହିଁ ମୋର
ଲୋଡ଼ାନାହିଁ ପାଷାଣର ଅମରତ୍ବ ।


ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ,ଛତ୍ରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments