ଫୁଲ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଫୁଲ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାପାଇଁ
ଫୁଲ ଦରକାର
ଠାକୁର କହି ନାହାନ୍ତି
ପାଛିଆଏ ଭର
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୁଲରେ
ଭରି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
ଆଗ୍ରହ ଭାରି ପୂଜା କରିବାକୁ
ହାତ ନାହିଁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ
ୟା ବାଡିରୁ ତା ବାଡିରୁ
ନଗି ମାରି ଚୋରି କରୁ
ୟେ ଆଉ ଏକ ମୋହ
ସତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ
ଫୁଲ ନିୟନ୍ତେ ସବୁ
ଚୋରି ଫୁଲ ଦେବା
ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯିବ I


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

0 Comments