ଜଳରେ ତୁମେ ସ୍ଥଳରେ ତୁମେ
ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସ୍ଥୂଳରେ ତୁମେ
ଜୀବନେ ମରଣେ ଶୟନେ ସପନେ
ଆଶା ନିରାଶାରେ ତୁମେ। ।

ତୁମ ଲାଗି ଏଇ ଦୁନିଆ ସୁନ୍ଦର
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତ ଯାତ
ତୁମ ଇଂଙ୍ଗିତ ରେ ହଲେ ନାହିଁ ଜମା
ଗଛରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ।
ଆକାଶ ନୀଳରେ ସାଗର ଜଳରେ
ତରୁରେ ମରୁରେ ତୁମେ ।

ତୁମ ଦୟା ହେଲେ ନିମ ଯେ ଚନ୍ଦନ
ମଳୟ ଚଇତି ହୁଏ
ତୁମ ଦୟା ହେଲେ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘେ ଗିରି
ଅନ୍ଧ ଆଖି ପାଇଯାଏ
ଆକାର ସାକାର ତୁମେ ନିରାକାର
ମଳୟ ପ୍ରଳୟ ତୁମେ। ।


ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ
ଜୟପୁର ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ
ମୋ- ୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮