ସତ୍ୟ ହିଁ ସ୍ଫଟିକ ମଣି ଚିର ସନାତନ
ସୂର୍ଯ୍ୟସମ ସମୁଜ୍ଜ୍ବଳ ଏ ବିଶ୍ବ ଅଙ୍ଗନେ,
ସତ୍ୟ ହିଁ ସାତ୍ତ୍ବିକ ସଦା ନିତ୍ୟ ବଳବାନ
ଅକଳନ ଶକ୍ତିପ୍ରଦ ହୁଏ ସର୍ବ ପ୍ରାଣେ । ୧

ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚେନାହିଁ ଅସତ୍ୟର ଅନ୍ଧାରି ଗୁହାରେ
ସ୍ବକୀୟ ଆଲୋକେ ତା'ର ହୁଏ ପ୍ରତିଭାତ,
ରାତ୍ରୀର ପଣତ ତଳୁ ବାଳାରୁଣ ଉଦେହେଲା ପରି
ସତ୍ୟର ସାତ୍ତ୍ବିକ ବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ପ୍ରଚାରିତ । ୨

କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କଟୁ ହୁଏ ସତ୍ୟ ବେଳେବେଳେ
ମନତଳେ ସୃଷ୍ଟିକରେ ଆବର୍ତ୍ତ ପ୍ରବଳ,
ସତ୍ୟ ହିଁ ତ ନିରୂପିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଦା,
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହର ସେ ନୁହେଁ ଚାଟୁକାର ।।୩

ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋଡାହୁଏ ସ୍ବତସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣ
କଳକଳ ଛଳଛଳ ଝରଣାର ଧାରା,
ସତ୍ୟ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ବୈଶାଖ ନିଦାଘ
ପରିଶେଷେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଶ୍ରାବଣ ଅସରା । ୪

ସତ୍ୟର ପୂଜାରୀ ହୁଏ ସତତ ଅମର,
ଆତ୍ମା ତାର ଅବିନାଶୀ ଅଚଳ ସର୍ବଦା,
ପିଆଲାଯାକ ବିଷ ବି ଉଦରସ୍ଥ କଲେ
ମୁତ୍ୟୁ ତା'ର ପାଦତଳେ ନୋଇଁଥାଏ ମଥା । ୫

କର୍ଣ୍ଣ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଶିବି, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର,
ସକ୍ରେଟିସ୍, ଯୀଶୁ, ବିଭୀଷଣ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର,
ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାକାଳେ ପରାଜିତ,
ଲଭିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଯଶ ଅବିରଳ । ୬

ସତ୍ୟ ଏ ପ୍ରକୃତି, ଚନ୍ଦ୍ର, ରବି, ତାରା, ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର,
ଅନଳ, ଅନୀଳ, ସିନ୍ଧୁ, ସରିତ, କାନନ
ସତ୍ୟର ନିୟମେ ସର୍ବେ ହୋନ୍ତି ଆତଯାତ,
ବ୍ୟତିକ୍ରମେ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ସୃଜନ । ୭

ସତ୍ୟର ସେବକ ପାଶେ ବନ୍ଧା ସଦା ବିଭୁ,
ସଦାଚାରୀ ଲଭିଥାଏ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ,
କାୟ- ମନ -ବଚନେ ତା' ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି,
ସତ୍ୟରୁ ତ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟ ସୃଜନ । ୮


ତାପସ କୁଟୀର, ସମ୍ପାଦକ, ତ୍ରିଧାରା, ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ବଇଣ୍ଡା, ଅନୁଗୋଳ,
ମୋ- ୯୪୩୮୪୮୧୧୩୬