ମନମୋହନ ମୁରଲୀ - ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ

ମନମୋହନ ମୁରଲୀ - ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ

ମନମୋହନ ମୁରଲୀ କେ ବଜାଇଲା?
ଅତି ମଧୁର ସ୍ଵନ ହୃଦ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି
ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରେ ସମାହୀତ ହୋଇ ଗଲା
କା ହୃଦ ଭାବ ଶବଦେ ଶୃତି ତୃପ୍ତ ହେଲା।
ମନରୁ ନିର୍ଗତ ନାଦ ସମ୍ମୋହିତ କରି
ଅବଚେତନ ମନ ମାନସ କୁ ମୋର,
ପରମ ତୃପ୍ତି ର ଆଶ୍ୱାଦେ ଆହ୍ଲାଦିତ କଲା।
ମନ ମୋହନ ମୁରଲୀ କେ ବଜାଇଲା।।

ଏକ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ତା'ର କାଉଁରୀ କୁହୁକ
ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରି ନିସ୍ତବ୍ଧତା ର ଛାତି ଚରି
ଏକ ଅନୋଖା ନିରବ ନିଶବ୍ଦ ସ୍ଵାକ୍ଷର
ଲେଖି ଗଲା ହୃଦୟ ର ସାଦା ପୃଷ୍ଠା ରେ।
ଏବଂ ସାରା ସଂସାର କୃଷ୍ଣ ମୟ କରି ଗଲା।
ନଭ,ଅନୀଳ, ଅନଳ ଜଳ ସ୍ଥଳ ସର୍ବତ୍ର
ତୃପ୍ତି ଜାଗୃତି କରୁଣା ସଂଚାର କରି ଗଲା,
ମନ ମୋହନ ମୁରଲୀ କେ ବଜାଇଲା।।

ଶତ ସହଶ୍ର ବେପଥୁ ସ୍ୱତଃ ଏକତ୍ରିତ
ସନ ସନ ଶିହରଣେ ପୁଲକିତ ଛାତି
ତଥାପି ଅନେକ ଆଶା ଇଛା ବେଶୁମାର
ଲହଡି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନିତି ମତି ସରୋବରେ
ବିକଳ ବିରହି ପ୍ରାଣ ଆକୁଳ ଆକାଙ୍କ୍ଷା
ସକଳ ନିଦାନ ଘେନି ମଧୁର ନିନାଦ
ହୃଦ କନ୍ଦରେ ମଧୁର ବନ୍ଧନ ଛନ୍ଦିଲା।
ମନ ମୋହନ ମୁରଲୀ କେ ବଜାଇଲା।ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଭିଲ୍ଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଛକ, ମୁରାଭଟ୍ଟ ରୋଡ,
ହେମୁ ନଗର, ବିଳାସପୁର, ଛତିଶଗଡ

0 Comments