OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଭୋର - ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ

ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଭୋର - ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ

ଶ୍ରାବଣର ପହିଲି ବର୍ଷାରେ
ଭିଜାମାଟିର ବାସ୍ନା ପରି,
ତମ ଦେହର ଭୁରୁଭୁରୁ ଗଂଧ
ମୋତେ ଆନମନା କରେ,
ମନ ଖୋଜେ ତମକୁ
ଏ ବର୍ଷାରେ...
ତମେ ଥାଆନ୍ତକି, ମୋ ପାଖରେ,...,
ତମେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥାନ୍ତ,
ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମରେ ଭିଜୁଥାନ୍ତି
ଭିଜିଭିଜି ଆମେଦୁହେଁ,
ପାଲଟନ୍ତେ ଦେହରୁ ବିଦେହ...
ତମେ ବି ବିଭୋର, ମୁଁ ବି ବିଭୋର...ଦୋଳସାହି, ଭଦ୍ରକ

0 Comments