ମଉସୁମୀ ଆସିଯିବାରୁ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ମଉସୁମୀ ଆସିଯିବାରୁ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ନିଦାଘ ଅନ୍ତେ ନୀଳ ଅମ୍ବରରେ
କଳା ଘନ ଘେରିଆସି
ଆବୋରି ନେଇ ସେ ସାରା ଗଗନକୁ
ଗତିକରେ ଭାସିଭାସି ।
ମଉସୁମୀ ତହୁଁ ନିଦାଘ ର ଆ଼ୟୁ
ଚୋରାଇ କରେ ଅବଶ
ବେଳୁ ବେଳ ରବି କିରଣ ର ଟାଣ
ଧୀରେ ହୁଅଇ ନିଃଶେଷ ।
ଜୈତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଇ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଆସେ
ବଜାଇ ଟମକ ନୀଶାଣ
ସୌଦାମିନୀ ହସେ ଆଲୋକ ବିଭାସେ
ସଞ୍ଚରଇ ସାରା ଭୁବନ ।
ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଜ୍ଞାନ କବଳେ ଦୁର୍ଜନ
ହୁଅଇ ଯେପରି ନୀରବ
ତେମନ୍ତେ ନିଦାଘ ମଉଷୁମୀ ଘାତ
ପାଇ ହରାଏ ତା ବୈଭବ ।
ମଣ୍ଡୁକ ନିର୍ଘାତ ନାରୀ ମୁଖବାଦ୍ୟ ରବ ସମ ରଡି ଛାଡଇ
ବସନ୍ତ ଦୂତର ସୁମଧୁର ସ୍ବର ବରଷା ନେଲାଣି ଛଡ଼ାଇ ।
ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ରୀରାମ ଶରୀର ସମ ନଭ ଦେଖି କେକୀ
ପ୍ରେମେ ମତ୍ତ ହୋଇ ବନାନୀ କୋଳରେ ନାଚଇ ପୁଛ୍ଛକୁ ଟେକି ।
ତରୁ, ଲତା ଗୁଳ୍ମ ଦ୍ରୁମ ନବଜନ୍ମ ଗ୍ରିଷମ ବିଷମ ଦାଉରୁ
ଲଭିଲେ, ସବୁଜଦଳେ ବିଶୋଭିତ ମଉଷୁମୀ ଆସି ଯିବାରୁ ।
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଟାଙ୍ଗୀ, ଖୋରଧା
ଦୂରଭାଷ : ୯୪୩୮୩୯୨୮୦୨

0 Comments