ଜେଜେ ତୁମେ କୋଉଠି ? - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର

ଜେଜେ ତୁମେ କୋଉଠି ? - ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର

ଅତୀତ ଟା ଭାରି ପ୍ରତାରକ
କଷ୍ଟ ଦାୟକ
ଭିଜା ଆଖିର ସ୍ମୃତିର ଝର
କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯେ
ବର୍ଷେ ବିତି ଗଲାଣି
ସତ ହେଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସହୀନ....॥

ଜେଜେ ଆଜି ନାହାଁନ୍ତି ସତ
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ
ହସ ହସ ମୁହଁ
ମଧୁର କଥା, ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ
ମୋତେ ଆଜି ବି
ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତ ରେ ଅଥୟ କରେ
ଲାଗେ.....
ଜେଜେ ଏବେ ବି
ମୋ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ.....॥

ତୁମର ସେ ସ୍ନେହ ବୋଳା
ଦୁଇ ପଦ କଥା
ସାଇକେଲ ରେ ବସାଇ
ଦୋଳଯାତ୍ରା ର ମଜା
ଅତଳ ସ୍ନେହ ଭିତରେ
ଗଭୀର ଶାସନ
ପାରିବା ପଣିଆ ର
ଏକ ନିଛକ ଉଦାହରଣ....॥

ପ୍ରତି ଟି ସ୍ଥାନ ରେ ତୁମ
ହାତ ର ସେ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ
ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷାରତ
ପାଇବାକୁ ତନୁ ଜୀବନ୍ୟାଶ
ଜେଜେ ତୁମେ କୋଉଠି ??
ତୁମ ବିନା ଏଠି ସବୁ
ଗନ୍ଧହୀନ ପଳାଶ ପୁଷ୍ପ......॥

ବଡ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ସମୟ
ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ର ସମ୍ପର୍କ
ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଆଉ
ଝାଞ୍ଜି ପବନର ଝାଳବୁହା ତାତି
କାଳ ବୈଶାଖି ର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା
ସବୁ ପରେ ବି
ତୁମେ ଅମର.... ତୁମେ ଅମର...
ଜେଜେ ତୁମେ ଅମର...
ଅମରି ଭିତରେ ଅମର....॥
ରମାବିଲି, ଜଙ୍କିଆ, ଖୋରଧା,
ଦୂରଭାଷ : ୭୮୯୪୬୬୮୩୫୬

0 Comments