ପ୍ରେମ ପୋଥି - ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବେହେରା

ପ୍ରେମ ପୋଥି - ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବେହେରା


ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଙ୍କ
ପୁତ୍ର ସର୍ବେଶ୍ବର
ବୀରବର ତେଜିୟାନ,
ଥିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ
ଭଦ୍ର-ନମ୍ର-ଶାନ୍ତ,
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ
ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ।
ସୁସେବକ ନିଷ୍ଠାବାନ •••

ରାଜା ଦିନେ-
ନୂତନ ଉଆସ
ତୋଳାଇବା ପାଇଁ
ବାହାରିଲେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି,
ଦେ ଗାଆଁ ଠାରୁ
ପ୍ରପାତ ଦିଗରେ,
ଦେଖିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ
କ୍ରୋଶେ ଗଲା ପରେ ।
କପୋତ-ଛଞ୍ଚାଣ ଯୁଦ୍ଧ,
ଛଞ୍ଚାଣ,
ରକ୍ତେ ଯାଇଥିଲା ଭିଜି •••

କପୋତ ରକ୍ତାକ୍ତ
କରେ ଛଞ୍ଚାଣକୁ
ରାଜା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ,
ଭାବିଲେ ଅନ୍ତରେ
ନିଶ୍ଚେଁ ଏହି ସ୍ଥାନ,
ଅଟେ ବୀର ଭୂମି
କରିବା ନିର୍ମାଣ ।
ନୂଆଁ ପ୍ରାସାଦ ନିଶ୍ଚିତ •••

ଖାଦ୍ୟ ମାରୁ ଅଛି
ଖାଦକକୁ ଯହିଁ
ପରାଣେ ନ ରଖି ଭୟ,
ଯଶ-କିର୍ତ୍ତୀ ନିଶ୍ଚେଁ
ବଢିବ ଆମ୍ଭର,
ଏଇ କଥା ଭାବି
ତୋଳିଲେ ନଅର ।
ଦେଇ ଏକ ମନ ଲୟ •••

×××

ରାଜ ପ୍ରାସାଦକୁ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ
ବାଲୁଙ୍କା ବୃଷଭ ଦେବ,
ଦେ ଗାଁ ଠାରୁ ଖୁସି
ମନରେ ଆସିଲେ,
ଦେବ ଦୁର୍ଗ ଠାରେ
ନିବାସ କରିଲେ ।
ଦେଇ ପ୍ରାସାଦର ଶୁଭ •••
କବି କୁଟୀର
ଦଣ୍ଡାସିଂହା, ବାରକୋଟ, ଦେବଗଡ,
ମୋ- ୦୯୬୬୮୨୪୨୭୨୦

0 Comments