ଥିଵୁ ସୁହାଗିନୀ ହେଇ - ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ଥିଵୁ ସୁହାଗିନୀ ହେଇ - ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତୁ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର
ବର ହାତରୁ ଲୋ ତୋର,
ଚାହିଁବାକୁ ତତେ ପଲକ ଉଠାଇ
ଲାଗେ ମତେ ଭାରି ଡର ।।
ଦେଖିଛି ମୁଁ କେତେ ପିନ୍ଧିବାର ତତେ
ମଥାରେ ଟିକିଲି ବିନ୍ଦି,
ଏବେ କିନ୍ତୁ ତୋର ସିନ୍ଦୂର ଟୋପାରେ
ପ୍ରେମ ମୋ ହେଇଛି ବନ୍ଦୀ ।।
ନୁହଁଇ ପାପର ସମ୍ପର୍କ ଆମର
ଅଟଇ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ,
ତଥାପି ମୁଁ ତତେ ପାରୁନାହିଁ ଛୁଇଁ
ହେବୁ ବୋଲି ବଦନାମ ।।
ଜାଣିଛି ମୁଁ ତତେ ତୁ ନୀରିମାଖିଟେ
ନୀରିହ ତୋଅର ମନ,
ଦେଖିଦେଲେ ମତେ ଭାଳି ହେବୁ ସତେ
ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନ ।।
ତୋର ଖୁସୀ ପାଇଁ ଯିବି ସବୁ ସହି
ମିଳୁ ପଛେ ଯେତେ ଦୁଃଖ,
ଥିଲୁ ବୋଲି ହାଏ ପ୍ରେମିକା ତୁ ମୋର
ନେଇଯାଆ ବାକି ସୁଖ ।।
ଡେଇଁଗଲା ପରେ ମୋ ପ୍ରେମର ସୀମା
ପାରୁନି ଦେଖାଇ ମୁହଁ,
ଝରିବ ବୋଲିଲୋ ଆଖିରୁ ତୋହର
ଅବୁଝା ଅଝଟ ଲୁହ ।।
ଚାହୁଁନି ମୁଁ ତୋର ଆଖିର କଜ୍ଜଳ
ଲିଭିଯାଉ ମୋରି ପାଇଁ,
ପଡିବନି କାହା ନଜର ତା'ଥିଲେ
ଥିବୁ ସୁହାଗିନୀ ହେଇ ।।
ଏମ୍.ତେନ୍ତୁଳିଆ, ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments