OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ସ୍ମୃତି - ସମିର କୁମାର ବେଉରା

ସ୍ମୃତି - ସମିର କୁମାର ବେଉରା

ଆ ଆଜି ଆଉଥରେ
ସାଙ୍ଗହେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ,
ସ୍କୁଲ ପାଚେରିକରେ
ଲାଲ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଛାଇରେ
ଇତିହାସ ପଢିବା |
ପୁଣିଥରେ ଖେଳିବା
ରାଜାରାଣୀ ବୋହୁଚୋରି
ଗପିବା ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ତ
ରାଜାରାଣୀ ଆଉ କେତେ
ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କଥା
ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଣେ ଆସୁଥିବେ ନଇଁ
ପୁଣିଥରେ ବାରଣାରୁ
ତୋଳିଦେବି ବିରହୀ କଇଁ |
ଚେନ୍ନାଇ, ତାମିଲନାଡୁ

0 Comments