ପାନ୍ଥଶାଳାର ପଥିକ - ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ

ପାନ୍ଥଶାଳାର ପଥିକ - ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ


କାହିଁ କେତେଦୂରେ ଚାଲିଗଲ ତୁମେ
ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ନିତି ଆଜି
ମୋ ମନ ନୀଡରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲ
କେଉଁଆଡେ ଗଲ ହଜି ॥
ଭେଟ ହୋଇଥିଲ ନିବୁଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ସାଜି କେଉଁ ପଥିକଟେ
ଠିକଣା ମାଗିଲେ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ
ଦେଇ ତ ପାରେନା ମତେ ॥

0 Comments