ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ - ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ

ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ - ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ

ମୁଁ ମରିଗଲେ
ତମେ ଆସିବ
ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଖାଳିବା ପାଇଁ
ତମେ ଆସିଲ କି ନାହିଁ
ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ରହିବ
ତେବେ ଏବେ ଆସୁନ
ମତେ ଟିକେ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ॥

ମୁଁ ମରିଗଲେ
ତମେ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବ
କରିବନି ମୋ ପାପର ହିସାବ
ତମର ଏ ମହାନତା
ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ରହିବ
ତେବେ ଏବେ ଆସୁନ
ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେବ ॥ମୁଁ ମରିଗଲେ
ତମେ ମତେ କରିବ ପ୍ରଶଂସା
ବଖାଣିବ ମୋର ଭଲଗୁଣ
ତମ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ମୋ ପାଇଁ ଅଶୁଣା ରହିବ
ତେବେ ଏବେ କହୁନ
ଶୁଣେ ତମ ପ୍ରଶଂସାର ବାକ୍ୟ ॥

ମୁଁ ମରିଗଲେ
ତମେ ଭାବିହେବ, ନିଜକୁ କୋଡିବ
ମୋ’ ସହ କାଟିଥାନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ
ତମ ପଶ୍ଚାତାପ, ଅନୁତାପ
ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ରହିବ
ତେବେ ଏବେ ଆସୁନ
ବାଣ୍ଟିନେବା ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ॥


ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ,
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା

0 Comments