"ନିଃସଙ୍ଗ ନିଶା" କାବ୍ୟରୁ "ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଙ୍କ ପ୍ରତି" (୧ମ ଭାଗ) - ହେମନ୍ତ କୁମାର ବରାଇ

"ନିଃସଙ୍ଗ ନିଶା" କାବ୍ୟରୁ "ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଙ୍କ ପ୍ରତି" (୧ମ ଭାଗ) - ହେମନ୍ତ କୁମାର ବରାଇ

ଲକ୍ଷ୍ମଣ-
ଜନକ ବଚନ ପାଳନ ବିଧାନ
ପୁତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ.
ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କରିବା ଅବଜ୍ଞା
ବୋଲିବେ ଜନେ ଅଧମ ାା୧ାା
କାମିନୀ କାମଦ କାମୁକ ତାପିତ
ପିତା ହେଉ ଅବା ସୁର.
ତାହାଙ୍କ ବଚନ କରିବା ପାଳନ
ବରିବା ଅଧର୍ମ ସାର ାା୨ାା
ଏଣୁ ଆହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ! ନ ହୁଅ ନିବିଷ୍ଟ
କାମାସକ୍ତ ପିତା ପ୍ରତି.
ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ର ଅବଜ୍ଞା
ଧର୍ମ ପାଳନର ଭ୍ରାନ୍ତି ାା୩ାା
ରାମଚନ୍ଦ୍ର-
ମୋ ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ ନ ହୁଅ ନାରାଜ
ନହୁଅ ତିଳେ କ୍ରୋଧିତ.
ବିଧାତା ବିଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଏ ଜାଣ
ହୁଅଇ ମନେ ପ୍ରତିତ ାା୪ାା
ପିତା ଯେ ପ୍ରତକ୍ଷ ସୁର ସମକକ୍ଷ
ତାଙ୍କ ସମ କେହି ନାହିଁ.
ପିତା ପୁତ୍ର କାୟା ଏକ ବ୍ରୁକ୍ଷ ଛାୟା
ତିଳେ ହେଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ାା୫ାା
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ର ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ଠା ର ଆଲୋକ
ହ୍ରୁଦୟ ଅବିଷ ସମ.
ଦମ୍ଭ ର ସକଳ ମୋର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବଳ
ସଙ୍ଗେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଦମ ାା୬ାା
ରାଜା ଆମ୍ଭ ପିତା ଗୁରୁ ତଥା ଭର୍ତ୍ତା
ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଆଶ୍ରିତ.
ସେଇ ଯେ ପରମ ମାନନୀୟ ଆମ
ସର୍ବ କାଳେ ସମ୍ମାନୀତ ାା୭ାା
କରି ଯେଉଁ କର୍ମ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଧର୍ମ
ତାହାହିଁ କରିବା ମାତ୍ର.
ଯିଏ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠ ଧର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ
ସଭି ଙ୍କ ଦ୍ୱେଷର ପାତ୍ର ାା୮ାା
ଯେ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ରେ ନମିତ
ହୁଅନ୍ତି ଆସକ୍ତ ଅତି.
ପ୍ରସଂଶା କୁ ନୁହେଁ ଧରମ କୁ ନୁହେଁ
ବଢଇ ନିନ୍ଦାର ଭୀତି ାା୯ାା
ହୋଇଣ କ୍ରୋଧିତ ଅବା କାମାସକ୍ତ
ଅବା ହୋଇ ହରଷିତ.
ପ୍ରକାଶି ଆବେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆଦେଶ
ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ପାଳିତ ାା ୧୦ାା
ଗ୍ରା/ପୋ- ରୁଷୁଡା, ବରଗଡ,
ମୋ-୮୯୧୭୫୧୮୭୭୪

0 Comments