ହେ ପ୍ରିୟେ - ନରେଶ କୁମାର ବେହେରା

ହେ ପ୍ରିୟେ - ନରେଶ କୁମାର ବେହେରା

ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ଅଟେ
ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ...
ତୁମେ ସେହି ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ,
ସବୁଜିମା, ବୃକ୍ଷ, ପତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପ
ଆଉ ସେଇ ଅଦେଖା ମୂଳ ଚେର
ମାଟିତଳେ, ପଂକରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ...
ସେ ବକ୍କଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ
ତୁମର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ,
ପବନରେ ଆଲୋଡିତ
ସଂଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ
ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ସେହି, ତୁମେ ସେହି... ||ତୁମେ ସେହି ଅଶ୍ରୁର ଉଲ୍ଲାସ,
ଅଶ୍ରୁର ଉଦାସ, ସଦୃଶ
ତୁମର ନୃତ୍ୟ, ତୁମର ସଂଗୀତ
ତୁମର ଉତ୍ସବ
ପ୍ରତିଟି ଗୌରବାନ୍ବିତ
ବୈଭବ, ପରମାନନ୍ଦ
ସବୁକିଛି,
ସବୁଆଡେ,
ପ୍ରତିଫଳିତ...
ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ସେହି, ତୁମେ ସେହି... ||

ଜାଣେନା ତୁମର ପରିଚୟ
ନା ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ
ହେ ପ୍ରିୟେ,
ତୁମକୁ ଭରି ଏ ମନେ
ହୃଦୟେ, ସ୍ମରଣେ...
ଖୁସିର ଲହଡି ଖେଳେ
ପ୍ରତିଟି ଶିହରଣେ,
ଶୀତର ଉତ୍ତାପରେ,
ବର୍ଷାର ଉସ୍ମତ୍ତାରେ,
ବସନ୍ତର ପତ୍ରଝଡରେ,
ହେ ପ୍ରିୟେ, ତୁମେ ସେହି, ତୁମେ ସେହି... ||


- ନରେଶ କୁମାର ବେହେରା
ବସୁଧା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ମେନ ରୋଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର,
ମୋ- ୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩

0 Comments