OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ତୁମେ ଓ ମୁଁ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ତୁମେ ଓ ମୁଁ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ତମେ ତ ନଳିନୀ ନଳିନ
ମୁଁ ତୁମ ରବିକର
ତୁମେତ ତଟିନୀ
କୁମୁଦ କଳିକା
ଶରଦଶଶୀ ମୁଁ
ତାରାଭରା ଆକାଶର ॥

ତୁମେତ ସୁନ୍ଦରୀ ମୟୂରୀ
ଘଞ୍ଚ ବନାନୀର କୋଳେ
ତୁମରି ପ୍ରଣୟ
ଆତୁର ବିଧୁର
ନୀଳମେଘ ମୁଁ ଯେ
ଉଡେ ଶୁନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟାକାରେ ॥ତୁମେ ତ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା
ରାତିଭରା ଅମ୍ବରର
ମୁଁ କଳାମୟ
ନିଥର ନିଶ୍ଚଳ
ସେ ନୀଳ ଗଗନେ
ତୁମକୁ କରିଛି କୋଳ ॥

ତୁ ସାତରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ
ମେଘମାଳା ବୁକୁ ପରେ
ତୁ ଶୀତଶିକ୍ତ
ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା
ତୁ ତ ବିଜୁଳି
ମୋ ମନ ମୁକୁରରେ ॥ଫେନିଳ ଲହରୀ ମାଳା ଗୋ
ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର
ମୁଁ ଅନନ୍ତମୟ
ପ୍ରଣୟ ପିପାଷୁ
ସୀମାହୀନ ଏଇ
ଶୁଭ୍ର ନୀଳ ପାରାବାର ॥
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର,
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା

0 Comments