ଇଚ୍ଛୁକ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ଇଚ୍ଛୁକ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ଆଜି ନୀରବ ! ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ...
ଝରା ଫୁଲ ଦେହେ ମୃଦୁ ମଳୟ ପରଶ
ପାରିବ କି ଜାଗି ନବ ଉନ୍ମାଦନା
ଦେଇ ବାର୍ତ୍ତା ମହକର
ଦୂରେ ବହୁଦୂରେ !
ପଚାରୁନ ଥୁଣ୍ଟା କାଶତଣ୍ଡୀକୁ
ନିର୍ଜନ ନଈପଠାର କରୁଣ କାହାଣୀ
ଶୁଖିଲା ନଈ ଧାରେ !
କାହା ପାଇଁ ଡେଣା ଯୋଡି଼
ଉଡ଼ିବାର ସପନ ଦେଖିବ ...
ଉଚ୍ଛୁଳା ଲହଡ଼ି ତ
ମନମାରି ଲୋଟିଯାଇଛି...
ବାରବାର ବେଳାଭୂମି
ଶୋଷି ନିଏ ବୋଲି !
କେତେ ଆଉ ଖୋଜିବ
ପଥିକଟିଏ ହୋଇ
ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ମାଟିରେ
ବାରିଦର ନିକ୍ଷଣ
ସମ୍ଭାବନାର ନିବାସଟିଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ?
ଉଦାସୀର କୋଳାହଳରେ
ହଜିଯାଏ ବାରମ୍ବାର...
ଫେରିବାର ପ୍ରୟାସ ତ ଥକାମାରେ
ଯେବେ ଆଶାର ବତୀଘର
ଧପଧପ ହୁଏ !
କେବେ ଆଉ ଦେଖିବ ନୀଡ଼ ଫେରା
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉଡ଼ାଣି
ନିଜେ ଯେବେ ଖୋଳିଚାଲେ ନିଜ ପାଇଁ
ଘାସ ତଳର ମୁଠାଏ ଶୀତଳ ବାଲି !
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଛତ୍ରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments