"ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ଏବଂ "କବିର ଘର କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୱେବ-ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା LITERACY CONTEST ଫଳକକୁ କ୍ଲିକ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ।

ବେଦନା - ପ୍ରଣତୀ ମହାପାତ୍ର

ବେଦନା - ପ୍ରଣତୀ ମହାପାତ୍ର

ବେଦ ପଢି କିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି
ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋଲାଇ,
ପଢିବାରେ ସିନା ସମୟ ସାରିଲା
କେବେ ବୁଝି ନ ପାରଇ ।
ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦିଓ ସହଜ
ବେଦନା କି ପଢ କା'ର,
ନରଦେହ ଏହି ମହୀରେ ଧରି ତୁ
ନାହୁଁ ଦୁଃଖେ କା ସାଥୀର ।
ସୁଖର ଭାବନା ସଭିଏଁ ବୁଝନ୍ତି
ଦୁଃଖୀ ର ଦୁଃଖକୁ ଥରଟେ ବୁଝ,
ଲୋଡାନାହିଁ ଆଉ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ
ବେଦନା ବୁଝିଲେ ସବୁ ସମଝ ।
ଅମୀର ତ ଦିନେ ଫକୀର ହୋଇବ
ନୁହେଁ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ,
ମନର ଆବେଗେ ଦୁଃଖେ ସାଥୀ ଥିଲେ
ସମସ୍ୟା ଯିବ ଦୂରେଇ ।
ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର
ଫକୀରମୋହନ ନଗର, ବାଲେଶ୍ୱର

0 Comments