OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ବେଦନା - ପ୍ରଣତୀ ମହାପାତ୍ର

ବେଦନା - ପ୍ରଣତୀ ମହାପାତ୍ର

ବେଦ ପଢି କିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି
ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋଲାଇ,
ପଢିବାରେ ସିନା ସମୟ ସାରିଲା
କେବେ ବୁଝି ନ ପାରଇ ।
ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦିଓ ସହଜ
ବେଦନା କି ପଢ କା'ର,
ନରଦେହ ଏହି ମହୀରେ ଧରି ତୁ
ନାହୁଁ ଦୁଃଖେ କା ସାଥୀର ।
ସୁଖର ଭାବନା ସଭିଏଁ ବୁଝନ୍ତି
ଦୁଃଖୀ ର ଦୁଃଖକୁ ଥରଟେ ବୁଝ,
ଲୋଡାନାହିଁ ଆଉ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ
ବେଦନା ବୁଝିଲେ ସବୁ ସମଝ ।
ଅମୀର ତ ଦିନେ ଫକୀର ହୋଇବ
ନୁହେଁ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ,
ମନର ଆବେଗେ ଦୁଃଖେ ସାଥୀ ଥିଲେ
ସମସ୍ୟା ଯିବ ଦୂରେଇ ।




ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର
ଫକୀରମୋହନ ନଗର, ବାଲେଶ୍ୱର

0 Comments