ଅନୁପମା - ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ

ଅନୁପମା - ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ

ଅନୁପମା ତୁମେ ଅନୁପମା
ଉପମାର ତୁମ ତୁଳନା ତ ନାହିଁ
ତେଣୁ ପରା ତୁମେ ଅନୁପମା୤
ରୂପେ ଅନୁପମା ଗୁଣେ ଅନୁପମା
ଭାଷା ତୁମ ଅନୁପମା,
ଯୁବା ପ୍ରାଣ-ପ୍ରିୟା ବାଣୀଶ୍ରୀ ତନୟା
ଦିଗଦର୍ଶୀ ପ୍ରିୟତମା୤
କାବ୍ୟ ସୁଚାତୁରୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧୁରୀ
ବାଢି ସମାଜ ଚେତନା,
ଜନମତ ତୋଳି ହିତେ ହୁଅ ଭାଳି
ବାଣ୍ଟୁଥାଅ ସଦ୍‌ଭାବନା୤
ନାରୀତ ଜନନୀ, ନାରୀତ ଭଗିନୀ
ନାରୀ ଅଟେ ପୁଣି ଜାୟା,
ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର୍ ପା‍ଇଁ
ଅବତରିଅଛ ଏ କାୟା ୤
ଚେତାଅ ହେବାକୁ ସୁଦୁହିତା ମାତା
ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସୁଗୃହିଣୀ,
ଆଶା ଆଶ୍ବାସନା, ବିଶ୍ବାସ ଭରସା
ନାରୀଙ୍କ ଅନୁରାଗିଣୀ୤
ଯଉବନ ନୁହେଁ ଉନ୍ମାଦନା ଖାଲି
ଉତ୍ତର ଦାୟିତା କଳ୍ପ,
ଉତ୍ତମ ସମାଜ ଗଢିବା ସମୟ
ଭୂମିକା ନୁହଇ ଅଳ୍ପ୤
ଯୁବ ସମାଜର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତତା ପାଇଁ
ତୁମେ ହିଁ ତ ଉଦବିଘ୍ନା,
ସନ୍ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିକା
ବନ୍ଧୁତାର ବ୍ରତେ ମଗ୍ନା
ନାମ ଅନୁପମା କାମ ଅନୁପମା
ବାଣ୍ଟଗୁଣ ଅନୁପମା
ପ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରେୟସି ମୋ ମନ ମାନସୀ
ଭୁଲି ନହୁଅ ଗୋ ଜମା
ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ
ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ, ପୋଲସରା, ଗଂଜାମ
ମୋ:୯୦୪୦୩୨୦୧୮୬

0 Comments