OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଚରିତ୍ରହୀନ - ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ

ଚରିତ୍ରହୀନ - ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ

ମୁଁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି
ମୋ' ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ଉଟାଇ
କେହି ପଦେ କହୁ ।
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରିୟତମାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି
ଛୁଇଁବିନି ବୋଲି।
ଅଥଚ.... ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି,
ମୋ' ଅଜାଣତରେ ଅବେଳରେ
ପାଦ ଖସାଇଦେଲା ଅବାଟରେ।
ଆଉ ଶେଷରେ...
ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଚରିତ୍ରହୀନ ।
ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ,
ପଲ୍ଲାସାହି, କମାଳପୁର, ଅହିୟାସ, ଯାଜପୁର,
ମୋ- ୯୩୩୮୧୬୫୬୧୯

0 Comments