OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ଏମିତି କେତେଜଣ - ବିଜୟ ନାରାୟଣ ଷଡଙ୍ଗୀ

ଏମିତି କେତେଜଣ - ବିଜୟ ନାରାୟଣ ଷଡଙ୍ଗୀ

ଏମିତି କେତେଜଣ ଲୋକ,
ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ॥

ଚାଲିଛି ଭଲରେ ମରତ,
ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିତ ॥ହାତ ଗଣତି କେଇଜଣ,
କରନ୍ତି ଅନୀତି ମାରଣ ॥

ଲୋପ ପାଇବେ ଜଣେ ଜଣେ,
ଯାଅ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣେ ॥ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଜଣ ପାଣ୍ଡବ,
କରିଲେ ବିଜୟ ତାଣ୍ଡବ ॥

ଦୁଃଶାସନାଦି ଯେ ମରିଲେ,
ପାଞ୍ଚରେ ଶହେ ତ ହାରିଲେ ॥ସତ ବନ୍ଧା ମିଥ୍ୟା ହାତରେ,
ଖୋଲିବ ସେ ହେଲେ ଡେରିରେ ॥

ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କରିବା,
ମାରିଚ ମାୟାରେ ଚାଲିବା ॥ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖାକୁ ଡେଇଁବା,
ଶେଷରେ ସତକୁ ଜିତିବା ॥

ଅଯୋଧ୍ୟା ହୋଇବ ଭାରତ,
ପୁଣି ଉଡିବ ରାମନେତ ॥


ବିଜୟ ନାରାୟଣ ଷଡଙ୍ଗୀ
ଭାଲିଆବାଡି, ଖୋରଧା

0 Comments