"ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ଏବଂ "କବିର ଘର କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୱେବ-ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା LITERACY CONTEST ଫଳକକୁ କ୍ଲିକ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ।

ତୁମେ ଯଦି ହେବ - ସାଗର ପ୍ରଧାନ

ତୁମେ ଯଦି ହେବ - ସାଗର ପ୍ରଧାନ

ତୁମେ ଯଦି ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ
ମୁଁ ହେବି ତୁମର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
ତୁମେ ଯଦି ହେବ କୋମଳ କୁସୁମ
ମୁଁ ହେବି ତୁମର ବାସ୍ନା ॥୧॥

ତୁମେ ଯଦି ହେବ ପଥର ପଥିକ
ମୁଁ ହେବି ତୁମର ଛାଇ
ତୁମେ ଯଦି ହେବ ନୀଳ ପାରାବାର
ମୁଁ ହେବି ତୁମର ନଈ ॥୨॥ତୁମେ ଯଦି ହେବ ଛବିଳ ବସନ୍ତ
ମୁଁ ହେବି ମୃଦୁ ମଳୟ
ତୁମେ ଯଦି ହେବ ଭ୍ରମିତ ପଥିକ
ମୁଁ ହେବି ତୁମ ନିଳୟ ॥୩॥

ତୁମେ ଯଦି ହେବ ସଙ୍ଗୀତ ର ସୁର
ମୁଁ ହେବି ତୁମର ରାଗ
ତୁମେ ଯଦି ହେବ ଫଗୁଣ ମାସଟେ
ମୁଁ ହେବି ଅବିର ରଙ୍ଗ ॥୪॥ତୁମେ ଯଦି ହେବ ମେଘର ମହ୍ଲାର
ମୟୁରୀ ସାଜିବି ମୁହିଁ
ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି
ତୁମରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ॥୫॥
ସାଗର ପ୍ରଧାନ, ପଦାଦିଗି, ଗଂଜାମ

0 Comments