OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ପ୍ରେୟସୀ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ପ୍ରେୟସୀ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

କହ ସଖୀ ଥରେ ଶ୍ରାବଣୀ ନ ହୋଇ
ବାସନ୍ତୀ ହେବୁ କି ମୋର ,
ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉଦାସେ ମଉଳା ମନକୁ
ପୋଛିବ ହିମ କାକର ।
ମନ ଈନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହୋଇବ ବନ୍ଦାରୁ
ତୁମ ସଙ୍ଗ ମେଚକର,
ସପ୍ତମ ସ୍ବର୍ଗରେ ଆସିବ ବିଭାତ
ଧରି ପଞ୍ଚଧା ଶୃଙ୍ଗାର।
ଥମିବ ସଂବର୍ତ୍ତ ମନ ମିଳନର
ଉଇଁବ ନୂଆ ସୂରୁଜ,
ପ୍ରେମର ଅପଗା ଧୋଇ ଦେଉଥିବ
ବାଜିବ ଶାନ୍ତ ମୂରଜ ା
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

0 Comments