OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ଶ୍ଵେତପତ୍ର - ଶ୍ରୀ ବରଦା ପ୍ରସାଦ ରଥ

ଶ୍ଵେତପତ୍ର - ଶ୍ରୀ ବରଦା ପ୍ରସାଦ ରଥ

ସମୟର ସରହ୍ରଦକୁ ଡେଇଁଯିବାର
ତୋ’ର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ,
କିନ୍ତୁ.. ପାରିବୁନି ଡେଇଁ,
ବିଫଳ ହୋଇଯିବ.. ସବୁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା
ସବୁ ଅହଂକାରକୁ ପରିଣତ କରିଦେବି
ବାଲିସ୍ତୁପରେ,
ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ “ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ”
ମହାଭାରତର ଦକ୍ଷ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ
ତୋ ଦ୍ବାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ,
ମୁଁ କଣ କରୁଛି.. ତୁ ଖାଲି ଦେଖ
ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି
କିନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ତୁ ନାହୁଁ..
କ’ଣ କରିଛୁ ? କ’ଣ ପାଇଛୁ ??
ନେବା ଜାଣିଛୁ.. ଦେବା ଜାଣିନାହୁଁ..
ଲେଖା ହୋଇଛି, ତୋର ଶ୍ବେତପତ୍ର
ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର ପାଦପଦ୍ମରେ
କୃତକର୍ମର ଫଳ ଦେବି
ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ.. ॥ବରଦା ପ୍ରସାଦ ରଥ

0 Comments