Information

ଘେନ ପ୍ରଣାମ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ

ମାତା ଭବ ମାତା ଦୈବ
ମାତା କରୁଣାମୟୀ
ମାତା ଶକ୍ତି ମାତା ଭକ୍ତି
ମାତା ଅମୃତମୟୀ ।

ସେ ହିଁ ସୃୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି
ସ୍ଥିତି କୀର୍ତ୍ତି କାରିଣୀ
ସେ କୌସ୍ତୁଭ ସେ ବୈଭବ
ହୃଦ ବୈଦୂର୍ଯ୍ୟମଣି ।


ସେ ଓ୍ଁକାର ଛନ୍ଦଃ ସୂର
ସର୍ବତୀର୍ଥ ପାବନୀ
ସେ ସୁଖଦା ସେ ବିଧାତା
ଶତକୁମ୍ଭ ଦାୟିନୀ ।

ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦୀନ ହୀନ
ଜାଣେନି ତୁମ୍ଭ ଗାରିମା
ନମେ ମାତା ଗାଏ ଗାଥା
ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ଉପମା ।


ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଛତ୍ରଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

Post a Comment