OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ପିଆସୀ ପଣତ - ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ

ପିଆସୀ ପଣତ - ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ

ଖୋଜିଥିଲି ଯାହା ପାଇବିକି ତାହା, କିଏ ଦେବ ତା'ମୂଲ
ସରଗ ସୁଖଟା ମିଳିବକି ଆଉ ନରକ ହିଁ ସଦା ଭଲ ।
ନୀଳାକାଶ ତଳେ ରୂପାଖରା ଜଳେ, ଭାଗ୍ୟ ନିଏ ଅବକାଶ
ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ହଜିଯାଏ ତନୁ ପ୍ରାସ ।

କାହା ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁକି ଛଳ ନାହିଁ ବଳ ନାହିଁ
ମାଗିଲେ ବି କିଏ କ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ଦେବନାହିଁ ଦେବନାହିଁ ।
ନେତି ନେତି ମେଘ କଜଳ ଘୁମର ମାଡ଼ିଆସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ
ପିଆସୀ ପଣତ ଓଦା ସର ସର, ପୋଛିନେବ ଫେର ଥରେ ।ଶିଥିଳ ଶିରାର ପାଣିରେ ପରାଣ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବ
ମଉଳା ଆକାଶେ ଝାଉଁଳା ଜହ୍ନଟା ଲୁଚିଲୁଚି ଉଇଁଥିବ ।
ପୁଣିଥରେ ଯଦି ଫେରିଆସେ କେବେ ଅସରନ୍ତି ଅଣସରେ
ସେଇ ଦିନ ଥିବ,ସେଇ ରାତି ଥିବ, ଏ ସୁନ୍ଦର ମହୀପରେ ।
ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଜୀବକୋଷ ସବୁ ପ୍ରତି ପାଦେ ଗଢ଼ା ହେବ,
ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲଭେ ଆଶାୟୀ ଆତ୍ମାଟି ପୁଣିଥରେ ଚାହୁଁଥିବ ।
ରାଜେଶ କୁମାର ମୁଣ୍ଡ

1 Comments

ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ତାହାର ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦା ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଆଶା କରିଥାଏ । ଯାହାକି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ । ଯଦି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଟି ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।