"ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ଏବଂ "କବିର ଘର କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୱେବ-ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା LITERACY CONTEST ଫଳକକୁ କ୍ଲିକ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ।

ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ - ଅଶୋକ ଦିଗାଳ

ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ - ଅଶୋକ ଦିଗାଳ

ଯେବେ ମୁଁ ବିବ୍ରତେ ଥାଏ!
ମୋତେ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ ମୁଁ ବିପଦେ ଥାଏ!
ମୋ ସହାୟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧାରେ ଥାଏ!
ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ ମୁଁ ନିଦ୍ରା ରେ ଥାଏ!
ସେବେ ମୋ ପ୍ରାଣେ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ କାହା ପ୍ରାଣବାୟୁ ନେବାକୁ ଚାହଁ!
ତେବେ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ।ଅଶୋକ ଦିଗାଳ, ବାଲିଗୁଡା, କନ୍ଧମାଳ

0 Comments