OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ମାଆ ପରି କିଏ ନାହିଁ - ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ

ମାଆ ପରି କିଏ ନାହିଁ - ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ

ପିଲା ବେଳେ ଯେବେ କାନ୍ଦୁଥିଲି କଇଁ କଇଁ
ମା ଆସୁଥିଲା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ॥

ମା ପଣତ କାନି ଦେଉଥିଲା ଧୂଳି ଝାଡି
ପିଲା ଦିନ ସମୟ ଚକ ଯାଇଛି ଗଡ଼ି ॥ମନେ ପଡେ ଆଜି ପିଲା ଦିନ ଅଝଟ
ମା ପାଖେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିଛି ଛୋଟ ॥

ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କୁ ମୋ ପାଛୋଟି ନିଏ
ମୋ ଓଠରେ ହସ ଲହରି ଖେଳାଇ ଦିଏ ॥ଯେବେ ନିଶି ରେ ଆଖିକୁ ନ ଆସଇ ନିଦ
ମାଆ ର ମୁଖରୁ ଝରଇ ଲହରି ପଦ ॥

ମାଆ ର ପଣତ ସଦା ଥାଉ ମୋ ଉପରେ
ଜୀବନ ମୋର ଯାଉ ମାଆ ପାଦ ସେବାରେ ॥


ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ, ଗଞ୍ଜାମ
ଦୂରଭାଷ - ୯୧୧୪୦୩୭୭୯୧

0 Comments