Information

ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନିଆରା ସ୍ଵର... ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବଂ ଦୁଇଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇ-ସାହିତ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ।

ବିଦାୟ - ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ

ଏ ଜୀବନ'ର ଚଲାବାଟରେ
ଭେଟହୁଏ କେବେ
କାହା ସାଥିରେ ??
ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହେ,
ମନେପଡେ ସେ ଚେହରା
ଜହ୍ନ ରାତିରେ !!!
ନିଦ ହଜେରେ !!!
ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇ
ଭାବେ ଅତୀତ ମଧୁର
ନୀରବରେ ମନେପଡେ
ତୁମକଥା ମୋର...ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଦେଓକରଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଲାଠିକଟା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଦୂରଭାଷ: ୯୦୯୦୭୪୦୫୦୧

Post a Comment

0 Comments