ଜଞ୍ଜାଳ - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ଜଞ୍ଜାଳ - ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ

ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ
ଧୁରୁସିଆ, କଟକ

ସଂସାରୀ ମଣିଷ ଖୋଜେ ସୁଖଭୋଗ
ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ କିଛି,
ରହିଣ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ
ସପନ ସେ ଦେଖେ ଵେଶୀ !
ସପନର ନୀଡ଼ ଗଢେ ସେ ଯତନେ
ପିଲା ପରିବାର ପାଇଁ;
ନିଜ ଜୀବନକୁ କରି ଦଗ୍ଧୀଭୁତ
ଦିଏ ସୁଖର ସମ୍ଭାର ମେଲି !
ଅଭାବ କଷଣ ଚିର ସହଚର
ଜୀବନର ଚଲାପଥେ;
ସଂସାରୀ ମଣିଷ ଯାଏ ନାହିଁ ଡରି
ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ଯେତେ !
ପ୍ରିୟପରିଜନ ସ୍ବାର୍ଥପର ସର୍ବେ
ସୁଖରେ ହୁଅନ୍ତି ସାଥି ;
ବିପଦ କାଳରେ ଅପସରି ଯା 'ନ୍ତି
ଅଭିନୟ କେତେ କରି !
ଜୀବନ ଦର୍ପଣେ କେତେ ପ୍ରତିଛବି
ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ସତେ;
କେତେ ପ୍ରତିଛବି ହୃଦୟ ଭିତରେ
ରେଖାପାତ ସୃଷ୍ଟିକରେ !
ସଂସାରୀ ସଦୋର କରନ୍ତି ଆଦର
ଛଳନାର ଅନ୍ନ ଦେଇ;
ମନେ ମନେ ଭାବି ଅମୃତ ମଣୋହି
ଆଦରରେ ଦିଏ ଭୁଂଜି !
ଏଇତ ଜୀବନ ଏଇତ ଜଞ୍ଜାଳ
କରିଦିଏ ଦୁର୍ବିସହ;
ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ବାଦ କରେ ଅନୁଭବ
ଏ ସଂସାରଟା ସୁଖ ପ୍ରଦ !

0 Comments