ପ୍ରୀତିପର୍ବ - ସିମାଞ୍ଚଳ ରଣା

ପ୍ରୀତିପର୍ବ - ସିମାଞ୍ଚଳ ରଣା

ସୀମାଞ୍ଚଳ ରଣା
କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ

ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନି ତୁମ କୋଣାର୍କରେ,
ରମ୍ୟ କଳା ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁ ।
କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନି ଆଜିର ରାତ୍ରିରେ,
ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ଟେ କରି ।
ଆହୁରି ଅଛି କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ,
ମୋ ନିହାଣ ମୁନ ଆଘାତ ।


ତୁମେ ଶିଳାଲେଖା ହସିବ ଦିନେ,
ହୋଇ ଶିଳାରୁ ଜୀବନ୍ତ ।
ପଚାରେ ପ୍ରତିମା ଆଜି ମୁ ତୋତେ,
କହ ତୋ ପାଷାଣି କଥା ।
ନିର୍ଜୀବ ରୁ ତୁହି ଜୀବନ୍ତ ଆଜି,
ଲଭି କିଛି କିଛି ବ୍ୟଥା ।


ଆଜିର ପର୍ବ ଏଇଠି ଥାଉ,
ପବିତ୍ର ପାପର ଆରମ୍ଭେ ।
ଅଠର ଖଣ୍ଡ ରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସରିଲା,
ଆଜିର ପୀରତି ଯୁଦ୍ଧରେ
ପବିତ୍ର ପାପର ଆରମ୍ଭେ ।
ଅଖଣ୍ଡ ରୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଏ ସରିଲା,
ଆଜିର ପୀରତି ଯୁଦ୍ଧରେ ।

0 Comments