ମାୟା ମୁକୁର - ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)

ମାୟା ମୁକୁର - ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)

ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ

ମର ପୃଥିବୀର ମାୟା ମୁକୁରରେ
ଓଲଟ ଜୀବନ ଚିତ୍ର
ଯାହା ସବୁ ସତ ଲାଗେ ଏଠି ମିଛ
ମିଛ ଲାଗେ ସବୁ ସତ,

ଆପଣାର ଛାଇ ଆଙ୍କି ଦେଇଥାଇ
ଆଉ କାହା ପ୍ରତିଛବି
ଓଲଟ ଭାବନା ଅଜଣା ଜନକୁ
ନିଜର ବସଇ ଭାବି,

ଆପଣା'ତ ଏଠି ଲେଖାଯୋଖା ସବୁ
ପର ଏଠି ଆପଣାର
ସତେ ! ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଉଡ଼ନ୍ତା ବେଲୁନ୍
ବଂଚିବାଟା ଥିଏଟର ॥

1 Comments

ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ତାହାର ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦା ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଆଶା କରିଥାଏ । ଯାହାକି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ । ଯଦି Anonymous User ଭାବେ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଟି ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ମତାମତ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।