Information

ମୋହନ ମୁରଲୀ - ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ଚକାପାଦ, ବେଗୁନିଆ, ଖୋରଧା

ଆଉ ଶୁଭୁନି ମୁରଲୀ ନିକୁଞ୍ଜବନେ
ଶୁଣିବାକୁ ସୁର ତା'ର
ମନ ମୋ ହୁଏ ଅଧିର
ରାଧା ପ୍ରାୟ ଝୁରେ ମୁହିଁ ବିରହ ମନେ ।।।
ଶୁଣି ସେ ମୋହନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ଗୋପିଏ ହ୍ୱନ୍ତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ
ଗୋଗୋଷ୍ଠେ ଧେନୁ ବୁଲନ୍ତି ହରଷ ମନେ ।।।
ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ତୋ'ର
(ଯେବେ)ମୁରଲୀ ଗାଏ ମହ୍ଲାର
ଦେଵ ଦାନବ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେ ।।।
ମୋହନ ମୁରଲୀ ବାଣୀ
ନଶୁଣି ଗୋପ ଦୁଲଣି
ପାଗଳି ପରାଏ ବୁଲେ ବିରସ ମନେ ।।।
ଯେଉଁ ସୁରରେ ଯମୁନା
ନାଚେ ତାଧିନା ତାଧିନା
ନଚା କହ୍ନେଇ ମୋତେ ତୋ ମୁରଲୀ ତାନେ ।।।
ନାଚିବି ପାଗଳ ହୋଇ
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ ଗାଇ
(ତୋ) ନାମ ବିନା ଆନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜୀବନେ ।।।

Post a Comment