ସପ୍ତଫେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମୀକ୍ଷା

ସପ୍ତଫେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମୀକ୍ଷା


ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷାରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସପ୍ତଫେଣୀ । ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଗୋପୀନାଥ ଦାଶଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଆଲୋଚନାର କିଛି ଅଂଶ । 

0 Comments