ଗରବେ କହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ

ଗରବେ କହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ

ଆଲୋକ କୁମାର ଜେନା
ଭଦ୍ରକ, ଓଡିଶା

ମାତୃଭୂମି ଯା'ର ଓଡ଼ିଶା ଅଟଇ
ମାତୃଭାଷା ଯା'ର ଓଡ଼ିଆ
ତଥାପି କାହିଁକି ମନରେ ଏ ଭୟ
କହିବାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ॥

ଓଡ଼ିଆ ହୋଇକି ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ
ଏ ମାଟି ମହକ ପାଇଁ
ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ତୁ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ
ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ ॥


ଏଇ ସେ ଉତ୍କଳ ଏଇ ସେ କଳିଙ୍ଗ
ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି
ସବୁରି ଶେଷରେ ଆମେ ତା'ସନ୍ତାନ
ରଖିବା ତା'ର ନାଆଁଟି ॥

ହଟେଇ ଦେବା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି
ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ
ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ
ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ କହି ॥


ଦେଖିବା ନାହିଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କେବେ
ଅନ୍ୟାୟ କି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର
ସବୁ ଅଧର୍ମୀକୁ ଚେତେଇ ଦେବା
ପୁଅ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ॥

0 Comments