Information

ବାଜେ ଝିଅ - ସମିର କୁମାର ବେଉରା

ସମିର କୁମାର ବେଉରା
କୁସୁପଙ୍ଗି, ବାଙ୍କୀ, କଟକ
ଦୂରଭାଷ : ୯୪୪୪୭୯୭୪୧୭

କେବେ ତୁ ମୋ ନିଜର ନଥିଲୁ
ଆଜିବି ନିଜର ନୁହଁ,
ତୁ ଗୋଟେ ବାଜେ ଝିଅ ।
ତୁ ମାୟା ନଗରୀର
ଗୋଟେ ମାୟାବିନୀ,
ମୁଁ କେବେବି ତୋର ମୋର
ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ
ମୋ ଗପକବିତାରେ ଲେଖିବିନି
ହଁ ହଁ ଜମା ଲେଖିବିନି ।

Post a Comment