ଚୁପ କାହିଁକି...

ଚୁପ କାହିଁକି...

ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା
କରଡିବନ୍ଧ, ବଡମ୍ବା, କଟକ
ଦୂରଭାଷ: ୯୫୫୬୨୬୮୯୯୩

କିଏ ରଚିଲା ଏ ପରପଞ୍ଚ !
ତା'କୁ କୋଉ ଉପାଧିଟା ମେଳିଚି ?
କେବେଠୁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ
ମୋର କିଛି ପଚାରିବାର ଥେଲା ତ...
ଖାଲି ଠିକଣାଟା ବତେଇ ଦେଲେ ଢେର ।
ଆରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଯାଉଚ କିଆଁ... !!!
ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଅଛି
ତୁଚ୍ଛାଟାରେ କାଇଁ ତାକୁ ଖୋଜିବି ?

ହୋ ବାବୁ, ଟିକେ କହିବୁଟି...
ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳିରେ
ପହରକୁ ପହର ଫରା ଦବାକୁ
ମୋର ଯଦି ଅପେତ୍ତି ନାଇଁ,
ଆମ ବସ୍ତି ଦେଇ ଆଇଲେ
ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ପାହୁଣ୍ଡକି ଦି'ପାହୁଣ୍ଡ
ହେଇଯାଏ କିଆଁରେ ?
ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ତଳୁ
ଅଇଁଠା ପତର ଗୋଟେଇବାକୁ ଡାକୁଚ
କେବେତ ଆମେ କଥା କାଟିନୁ...
ହେଲେ, ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସନ ପାରିଦେଲେ
ତେମେ ଆପଣେ ବସିବଟି ?


ଓହୋ.. ତେମେ ଆପଣ ସବୁ ଭଦର ନୋକ
ଜାତି ଚାଲିଯିବ ପେରା... !
ହେଲେ ସେ ବି ତ ବ୍ରାହ୍ମୁଣ ଥେଲା !
ଆମ ବସ୍ତିରେ ନଳା ସଫା କରୁଥେଲା,
ଆମ ପିଲାଙ୍କର କାଛୁ ଧୋଉଥେଲା,
ଆମକୁ ଖୁଆଇ ସେଇ ଅଇଁଠା ହାତରେ
ନିଜେ ଖାଉଥେଲା !!!
ସେ କେମେତେ ଉତ୍କଳମଣି ହେଲା ଯେ !!

ଆରେ କହୁନ... ?
ଆଖି କାଢିକି ଅନୋଉଛ କାଇଁ ଯେ,
ମୁଁ ତ ମୂରୁଖଟା,
ତେମେ ଆପଣ ତ ପାଠପଢୁଆ ବାବୁ ନୋକ
ମେତେ ଉତ୍ତରଟା କହୁନ ?

0 Comments