ଦରଦୀ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥା

ଦରଦୀ ହୃଦୟ ବ୍ୟଥା

ତୃପ୍ତି ପଣ୍ଡା
ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିହାର, ଲେନ ନଂ- ୭
ମାଟିଆପଡା, ପୁରୀ

ନାରୀ ହୃଦୟ ମୋ କଣ ପାଇଲା
ଦୁଃଖଭରା ଅଭିମାନ,
ଆଖିର ଲୁହକୁ ବୁଝି ନବୁଝିଲା
ବ୍ୟଥିତ ଏଇ ଜୀବନ ॥
ହୃଦୟେ ମୋହର ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧି
ଦେଇଥିଲ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି
ଭଙ୍ଗା ଗଢା ଏଇ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ
କଣ ଅବା ମୁଁ ପାଇଛି ॥
ଅଭିଳାଷ ଭରା ହୃଦୟେ ଚେନାଏ
ହସ ହୋଇ ଫୁଟିବାକୁ
କେତେ ଯେ ଆକୁଳ ପରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ
ନବୁଝଇ କେହି ତାକୁ ॥
ଦରଦୀ ମୋ ମନ ମଳୟ ପବନ
ଉଡି ବୁଲୁଥାଏ ନିତି
ଖୋଜୁଥାଏ ପ୍ରୀତି କାହାର ଆଶ୍ଳେଷେ
ଅଜାଡିବ ସ୍ନେହ ନିତି ॥
ପାଗଳୀ ମୋ ମନ ଝୁରଇ ସପନ
ଅତୀତ ଅଭୂଲା ପ୍ରୀତି
ସାତ ସାଗରର ଅଥଳ ତରଙ୍ଗ
ମନେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଛି ॥
ହୃଦୟ ବିହୀନ ମଣିଷ ପରାଣ
ମଣିଷତ୍ଵ ଭାବ ରଖି
କିଏ ବା କାହିଁକି ମୋହରି ମନରେ
ହସ ଖୁସି ଦେବ ବିଞ୍ଚି ॥
କାହା ପସନ୍ଦର କାହା ହରାମୟ
ହିସାବ ନିକାଶ କଥା
ନାହିଁ ମୋର ବଳ ହୃଦୟ ଚଞ୍ଚଳ
ବାକି ସବୁ ପର କଥା ॥

0 Comments