ଦିଦି ହେଲେଣି ଘାଇଲା

ଦିଦି ହେଲେଣି ଘାଇଲା

ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇଁ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରହରାଜ
ନିରାକାରପୁର, ଖୋରଧା

ମାସେ ଚାରିଦିନ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ
ଝୁଳୁଛି ମୋବାଜ ତାଲା
ଧାରଣାରେ ବସି ଗାନ୍ଧୀ ମାରଗରେ
ଦିଦି ହେଲେଣି ଘାଇଲା
ସର୍କାର କାନଟା କାଲା
ଦଶରା, କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ପାଳିଲେ
ଆଉଚି ଦିବାଲି ଭଲା ॥

ନକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଇ ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକ
ବିଧାୟକ ଶୁଏ ସଭାରେ
ଆଏ, ବିଏ ପାଶ ଦିଦି ମାନଙ୍କର
ମାସକୁ ଦରମା ହଜାରେ
ରଙ୍ଗୀ ଆଈ କହେ ମଜାରେ
ୱର୍କର ମଜୁରୀ କାଇଁକି ଦେଉନା
ଯେତିକି ଚାଲିଚି ବଜାରେ ??

0 Comments