ହଁ ମୁଁ ହସେ

ହଁ ମୁଁ ହସେ

ବିକେଶ ସାହୁ
ଭୂଷଲାର୍ଡ, ସିନ୍ଧେକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର

ହଁ, ମୁଁ ହସେ
ହୃଦୟ ଭିତରେ
ଅଜସ୍ର କୋହ ସବୁକୁ ଚାପିରଖି
ଉପରେ ଉପରେ ହସେ
କାହିଁକି ହସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରେ ନି
ହସେ ବୋଧେ ଏଇ ହୃଦୟ ଟାକୁ
ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାପାଇଁ
ମିଛରେ ମିଛରେ
ଅମାନିଆ ହୃଦୟ କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ
ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି
ହଁ, ମୁଁ ହସେ
ବୋଧେ ପ୍ରିୟା ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ ।
କାଳେ ତୁମେ କାନ୍ଦି ଦେବ
ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି
ଯାହା କେବେ ଏ ହୃଦୟ ସହି ପାରେନି
ବୋଧେ ପ୍ରିୟା ସେଇ ଭୟ ନେଇ
ପିଇ ଯାଏ ସବୁତକ ଏଇ ଆଖି ଲୁହ
ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ
ମିଛରେ ମିଛରେ
ହୃଦୟ କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ
ଖାଲି ପ୍ରିୟା ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ
ହଁ ମୁଁ ହସେ
ହୃଦୟରେ କୋହ ସବୁ ଚାପି
ଏକା ଏକା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି
ଖାଲି ପ୍ରିୟା ତୁମ ଖୁସି ପାଇଁ
ହଁ, ମୁଁ ହସେ
ହଁ, ମୁଁ ହସେ ।।।।।

0 Comments