ମଣିଷ

ମଣିଷ

ସଙ୍ଘମିତ୍ରା ଜେନା, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ
ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ଖୋରଧା

ଶୁଆକୁ ଶିଖାଏ ରାମନାମ ଏଠି
ନିଜେ ଭୁଲିଥାଏ ଜପ
ଶୁକ ପାଇଯାଏ ମୁକ୍ତି ଏଠି ପୁଣି
ମଣିଷ ପାଏ ଯେ ଦୁଃଖ ॥

କହିବା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ଵ
ଭୂ ଠାରୁ ଭୂମା ଯାଏଁ
ମାୟା ସୁନ୍ଦରୀର କବଳିତ ହୋଇ
ବାରମ୍ବାର ଭୁଲୁଥାଏ ॥


ପୀଡନ ଯାତନା ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନା
ପଡି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ
ମାୟାରେ ରାବଣ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ପୁଣ
ଶିରୀହୀନ ହେଲା ଗର୍ବେ ॥

ବୃଥା ଅହଙ୍କାରେ ପଡନାହିଁ ନରେ
ନିଜକୁ ନିବୃତ କର
ଅନେକ ଆଶାର ସମ୍ଭାବନାଟିଏ
ନିଜ ଭୂତି ନିଜେ ସ୍ମର ॥


ବିଶାଳ ଜଗତେ ପୂରିଛନ୍ତି ପୁଣି
ନିରାକାର ଭାବେ ସିଏ
ଜଗତେ ଅନେକ ବୁଝନ୍ତିନି ୟାକୁ
ବୁଝନ୍ତି କିଏ ବା କିଏ ॥

0 Comments