ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ

ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ
ସୁନ୍ଦରପୁର, ଉତ୍ତରକୂଳହାଟ, ପ୍ରୀତିପୁର, ଯାଜପୁର
ଦୂରଭାଷ- ୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଦିଏ ଆଶ୍ୱାସନା
ସୁଖରେ ପୁଣି ହିଂସା ଯେ କରେନା
ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ନମୁନା ॥୧॥
ବନ୍ଧୁ ସୁଖେ ଯିଏ ହୁଅଇ ସୁଖୀ
ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖେ ପୁଣି ହୁଅଇ ଦୁଃଖୀ
ସେ ହିଁ ଅଟେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସଖୀ ॥୨॥
କଳି କରେନା ଯେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ
ଚାହୁଁଥାଏ ସଦା ବନ୍ଧୁର ହିତ
ସେ ହିଁ ଅଟେ ପରା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ॥୩॥
ବନ୍ଧୁ ସହ ଯିଏ ନକରେ ଛଳନା
ବନ୍ଧୁକୁ କେବେ ଯେ ନଦିଏ ଯାତନା
ସେ ହିଁ ଅଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ନମୁନା ॥୪॥
ବନ୍ଧୁ ଚଲାପଥେ ଯେ ପୁଷ୍ପ ବିଛାଏ
କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯିଏ ହସାଏ
ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ ପରା ସିଏ ॥୫॥
ବନ୍ଧୁକୁ ନକରେ ଯିଏ ହୀନିମାନ
ବଢାଏ ବନ୍ଧୁର ଇଜ୍ଜତ ଓ ମାନ
ସେ ହିଁ ପାଇପାରେ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ॥୬॥

0 Comments