ପ୍ରୀତି କବିତା ଏକ

ପ୍ରୀତି କବିତା ଏକ

ବିକେଶ ସାହୁ
ଭୂଷଲାଡ଼, ସିନ୍ଧେକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଦୂରଭାଷ- ୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭/୯୯୩୭୧୫୩୧୭୯

ମୁଁ ପଚାରୁଥିବା
ସବୁ ତକ ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ତ ଦେଇଦିଅ
ହେଲେ ସେ ସବୁ ତ
ସାଜି ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଖୋଜିବାକୁ ତ ନିଇତି ମୁଁ
କରିଥାଏ କେତେ ଯେ ପ୍ରୟତ୍ନ
ହେଲେ ତ ପାଏ ନା
ଗଢି ବସେ ମୋ ପାଇଁ ତ
ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଦୁନିଆ ।
ତୁମ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ
କାହିଁକି ଯେ ଭରିରହେ
ବାସ୍ତବ ଓ ଅବାସ୍ତବର ପ୍ରତିରୂପ
ବିଗତ ସ୍ମୃତି ସବୁର
ମତୁଆଲା ପୀରତି ର
ଧାରେ ଧାରେ ପ୍ରିୟା
ତୁମ ବିରହର ଦୁଃଖ
ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଖୁସି
ତା ସାଥିରେ ପୁଣି
ମୋ ମଥାରେ ବୋଲା
ତୁମ ସେଇ ପ୍ରେମର କଳଙ୍କ ।

0 Comments