ହେ ଈଶ୍ୱର !

ହେ ଈଶ୍ୱର !

ବିକେଶ ସାହୁ
ଭୂଷଲାଡ଼,ସିନ୍ଧେକେଲା,ବଲାଙ୍ଗୀର
ଦୂରଭାଷ-୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭

ହେ ଈଶ୍ୱର !
ମୁଁ ତ ତୁମରି ଅଂଶଟିଏ
ନାହିଁ ତ ମୋର କିଛି ବି ଅସ୍ତିତ୍ୱ
ହେଲେ କାହିଁକି ଯେ
ବୁଝି ପାରେନା ସେସବୁ
ହଜିଯାଏ 'ମୁଁ'କାର ରୂପି
ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭିତରେ
ଆଉ ଭାବିବସେ
ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ।
ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ
ପ୍ରତ୍ୟହ କରେ ମୁଁ
କେତେଯେ ପ୍ରୟତ୍ନ
ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି
ଲଗାଇଦିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ
ହେଲେ ତ ପରେ ନା
ଆହୁରି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ
ମୁକୁଳି ତ ଜମା ପାରେନା ।
ତୁମରି ସୃଷ୍ଟି କୁ କରିବସେ
କେତେଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତର୍ଜମା
ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ତ ପାଇଯାଏ
ଆଉ ଉଦଘୋଷିତ କରିଦିଏ
ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର
ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଏ
ତୁମ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ ବି ତ ଏକ ଉପାଦାନ ।
ତୁମ ସୃଷ୍ଟିର ଧୂଳିକଣାଠୁ ହୀନ ହୋଇବି
କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନା ସେ ସବୁ
ନିଜେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ
ଗଢିବସେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୁନିଆ
ଯେଉଁଥିରେ ନିଜକୁ
ସର୍ବସ୍ୱ କରିଦିଏ
ଯେଉଁଥିରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦିଏ
ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ
ତଥାପି ତ କିଛି କହନା ।
ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନିଜକୁ ତ
ଘୋଷିତ କରିଦେଇଛି ଈଶ୍ୱର ରୂପେ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପାଦଥାପି
ନିଜେ ନିଜକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର
ଦେଇ ସାରିଛି ମୁଁ ଆଖ୍ୟା
ତଥାପି ତ ମୁଁ ତୁମର ।
ନିଜ ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ
ଶେଷରେ ତୁମ ଠାରେ ତ
ମିଶି ଯିବି ମୁଁ
ତୁମ ଠାରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି
ଶେଷରେ ତୁମଠାରେ ତ
ବିଲିନ ହୋଇ ଯିବି
ତଥାପି ତ ମୋତେ ଆଦରି ନିଅ
ସବୁ ଭୂଲ ର କ୍ଷମା ଦେଇ ।

0 Comments