ଶିଳା - ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ବେହେରା

ଶିଳା - ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ବେହେରା

ଧୃବ ଚରଣ ବେହେରା
ଅଠରବାଟିଆ, ବାଲୁଗାଁ

ପ୍ରକୃତିର ତୁହି ଅମୂଲ୍ୟ ସଂପଦ
ନାମ ଅଟେ ତୋର ଶିଳା
କେତେ ରଙ୍ଗେ ତୁହି କେଉଁଠି ଗଢିଛୁ
ଅଭୁଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଳା ।।
ପଡି ରହିଥାଉ ପାଶାଣ ହୋଇତୁ
ଜନେ ଦେଖି ଚାଲିଯାନ୍ତି
ନିହଁଣ ମୁନରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ
କାରିଗର ହସାଅନ୍ତି ।।
ଆପଣା ଦେହକୁ ସମର୍ପି ଦେଇତୁ
ଗଢିଛୁ କିର୍ତ୍ତୀର ସ୍ଥାନ
ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ପଥର ଯୁଗର
ହୋଇଥିଲା ଉତଥାନ ।।
ଦେଖାଇଛୁ ତୁହି ଅନେକ ପ୍ରତିମା
କୋଣାର୍କ ତାଜମହଲ
ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ରଖିଛୁ ଗାରିମା
କିର୍ତ୍ତୀର ଅମୂଲ ମୁଲ ।।
ଭାରତେ ଭରିଛୁ ଚାରୁକଳା ତୁହି
ଅମର ତୋ ଯଶ କ୍ଷ୍ୟାତି
ରଚିଲୁ ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଧରା ତୁ
ଜୀବନକୁ କଲୁ ମୁର୍ତ୍ତି ।।

0 Comments